Tidligere Sygehusgrund giver nye muligheder – men hvordan skaber man et godt fællesskab?

Der var mange gode inputs blandt byens unge til debatten tirsdag morgen Foto af: Gustav Todnem

Holstebro Udvikling vil gøre den gamle sygehusgrund til et trygt fælles rum. Det er ikke let at få alle med, så derfor havde man i dag inviteret byens gymnasieelever til dialog og workshops for at åbne samtalen om fremtidens nye samlingssted i Holstebro.

Af Gustav Todnem

”Hvordan skaber man et godt fællesskab?”

Det blev der spurgt fra en af gymnasieeleverne, under en paneldebat, der dannede rammen for en studiedag om ligeværd og ligestilling for ungdomsuddannelserne i Holstebro.

Den gamle sygehusgrund i byen skal transformeres til et sted, der forbindes med ord som fællesskab og tryghed. Hvordan man skaber et trygt, fælles rum, blev i dag taget op til dialog på et arrangement på Sygehusgrunden, afholdt af Holstebro Udvikling.  

Her var paneldebatter og workshops, så både eksperter, og de mere end hundrede fremmødte gymnasieelever, kunne komme med deres syn på, hvad et inkluderende rum er, og hvordan Sygehusgrunden kan udvikles til et sådant sted.  

Sygehusgrunden er et langtidsprojekt, som forventes at være færdigt inden for 10-15 år. Direktøren for Holstebro Udvikling, Maj Britt Rosenmeyer Olsen, mener at det er vigtigt, at man ser projektet som noget, der allerede er i gang – ikke som noget, der først er klar om mange år.  

”Formålet med arrangementer som det, vi lavede i dag, er at invitere folk ind i huset og skabe en bevidsthed om Sygehusgrunden, så de unge bliver klar over, at der sker noget her, der kan være spændende at følge,” siger hun.

Arrangementet sluttede med spørgsmål fra gymnasieeleverne til de eksperter, der havde deltaget i paneldebatten.

”Er det muligt at inkludere alle, uden at ekskludere nogen?” spurgte en elev, som blev mødt af et enigt panel: Det er næsten uundgåeligt ikke at ekskludere nogen. Fællesskaber er ikke nødvendigvis altid for alle.

Et dilemma Maj Britt Rosenmeyer Olsen er enig i sværhedsgraden af. Hun understreger dog, at man i Holstebro Udvikling vil prøve at tilgodese, for at flest muligt føler sig som en del af fællesskabet – selvom folk har forskellige interesser og behov.

”Hvis man skal lave en bydel, hvor alle har det godt, skal man finde en vej, der kan tilgodese de forskellige behov folk har.”